• Evke Trade Tower Ofis18
    Osmangazi/Bursa
  • Pzts. - Cum : 9:00 - 18:00
    Cmts: 9:00 - 14:00

Robotik Cerrahi Sistemi

TorkRobotic

Robotik Cerrahi Sistemi

Robotik cerrahide pasif, aktif ve yarı aktif sistemler kullanılmaktadır. Pasif sistemler cerrahinin bir bölümünü cerrahın kontrolünde tamamlayan sistemlerdir. Yani programlanmış bir görevi yürütemezler. Aktif sistemler cerrahın müdahalesinden bağımsız olarak çalışırlar. Cerrah sürece etki edemez. Yarı aktif sistemler ise cerrahın kontrolünde çalışırlar, fakat cerraha sürekli olarak geri bildirimde bulunurlar. Bu geri bildirim işitsel, görsel ve titreşimsel uyarılar şeklindedir. Yani robot programlanmış bir görevi cerrahın kontrolünde yürütür ve görevin dışına çıkılmak istendiğinde cerrahı uyarır. Yeni nesil robotik cerrahi robotik sistem bu tanıma uyan yarı aktif bir sistemdir.

Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistem Nedir?

Yeni nesil robotik cerrahi sistemi, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı, bilgisayarlı tomografi gerektirmeyen ve el tipi teknolojisi ile hastaya özel cerrahi planlama süreci sağlayan robotik destekli sistemdir. Yeni nesil robotik cerrahi, dizde hareket açıklığının hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde dengelenmesine yardımcı olur. Yeni nesil robotik cerrahi Robotik Sistemi ile ameliyat öncesi BT taramasına gerek kalmadan, ameliyat esnasında eklemin yatay ve dikey planlarda 3D modeli oluşturulur. İmplant boyutu ve protez yerleşimindeki açılar ve protez parçalarının birbirine uyumu belirlenir. Yeni nesil robotik cerrahi robotu, hastanın anatomik yapısını tespit eder ve yumuşak doku dengesinin matematiksel değerini belirleyip görselleştirerek, implantların en uygun ve en dengeli şekilde yerleştirilmesi için cerraha yardımcı olur. Cerrah, Yeni nesil robotik cerrahi’nun robot destekli el aletini kullanarak hasarlı kemiği kalan sağlıklı kemikten uzaklaştırır. Milimetrik bir hataya dahi izin vermeden hem hasta hem de cerrah için güvenli bir ameliyat imkanı sunar. Elle yapılan standart cerrahide bu kadar ince hesaplamalarla planlama yapmak mümkün değildir. Yeni nesil robotik cerrahi sistemi, total ve kısmi diz artroplastisinde cerrahların daha iyi sonuçlar elde etmesine ve hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik, robot destekli ortopedik cerrahinin en ileri noktasında doğruluk, önem ve özgürlük sunmak için tasarlanmıştır.

Yeni nesil robotik cerrahi sistemin Avantajları

- Yeni nesil robotik cerrahi, ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi taramalarına bağımlı olmayan bir sistemdir. Böylece hastayı ekstra maliyetten ve radyasyondan kurtarır.
- Geleneksel ameliyat yöntemlerinden daha doğru ve güvenilir sonuçlar oluşturur, risk faktörlerini azaltır.
- Hastaya özel anatomik 3D modellemesi ile implantın en doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar.
- Daha az ağrı, hızlı rehabilitasyon ve iyileşme, düşük komplikasyon riski ve daha küçük kesikler sağlar.
- Hasta daha kısa sürede ayağa kalkar ve sosyal yaşantısına döner.
Yeni nesil robotik cerrahi, el tipi robotik sistemi ile diz implantlarında küresel lider konumundadır. Yeni nesil robotik cerrahi 7.0 olarak bilinen yazılımdaki son güncellemeler ile yeni bir arayüz, genişletilmiş cerrahi yöntem ve modern iş akışıyla hasta memnuniyetini en üst düzeyde karşılayacak durumda tasarlanmıştır. Cerrah için daha iyi cerrah olma fırsatı, Hasta için daha iyi sonuçlara ulaşma şansı. Ortopedik Cerrahide Yeni Nesil Sistem.. Yeni nesil robotik cerrahi daha hızlı, daha kolay, daha doğru.. Geleneksel ameliyat yöntemlerine kıyasla, hastalara ihtiyaç duydukları ameliyatlarda hakettikleri güveni sağlar..

Yeni nesil robotik cerrahi ile Neler Mümkün ?

» ‘’Ölçülü rezeksiyon’’ ve ‘’boşluk dengeleme’’ tekniklerinin hibrit uygulaması
» Kemik ve yumuşak doku değerlendirmesinin eş ve gerçek zamanlı gerçekleştirilmesi
» Statik ve dinamik anatomiyi temel alarak implantın boyu ve konumunun optimizasyonu
» Yumuşak doku dengesinin dizde hareket açıklığı boyunca objektif ölçümü
» Kullandığı yazılım ile hastanın anatomik yapısına özgü 3D modelleme
» Geleneksel diz protezi cerrahisinde yapılan varsayımlara göre daha matematiksel ve yüksek
doğrulukta değerlendirme

Doğal Diz Hissi:

Ortopedik cerrahide başarıyı belirleyen ameliyat sonucu ve hasta memnuniyetidir. Diz artroplastisinde doktorlara yansıyan en büyük hasta şikayetinden biri protezden sonra hastaların doğal diz hissinden uzak olmalarıdır. Yeni nesil robotik cerrahi robotik sistem, dizde boşluk dengelemesini cerrahın milimetrik hesaplarla yapmasına olanak tanır, böylece esneme ve hareket açıklığında en hassas uyumlama ile cerrahiden sonra hastanın doğal bir diz hissi yaşamasını sağlar.

Hızlı İyileşme Süreci:


NAIO robotik cerrahi sonrası hasta geri dönüşleri doktorlar için bile oldukça heyecan vericidir. Eklem protezi gereken çoğu hasta ameliyat endişeleri nedeniyle ‘’doğru teknolojiyi beklediklerini’’ belirtir.
Yeni nesil robotik cerrahi robotik cerrahi sistemi bu beklentiyi karşılayan tasarımı ve teknolojisiyle hastaya hızlı bir iyileşme süreci sunar.
Genelde ameliyattan sadece bir gün sonra hasta yürümeye başlar ve kısa süre içerisinde sosyal aktivitelerine eskisinden daha kaliteli fonksiyonlarla geri döner.

Fonksiyon Kazanımı:

Özellikle daha genç ve aktif hastaların ameliyat sonrası fonksiyonların geri kazanıma dair beklentileri daha yüksek olabilmektedir.
Hastaların memnuniyetini, cerrahi sürece başladıkları nokta ile sonunda geldikleri nokta arasındaki fark belirler. Yeni nesil robotik cerrahi, yüksek performans ve iyi bir mühendislik dizaynına sahiptir.
Böylece dizde doğal bir hareket açıklığı elde etmek için implantın optimum dengelenme ve hizalanmasını sağlar.
Sonuç ise fonksiyonlarda ameliyat öncesine göre artış ve mutlu hasta geri dönüşleridir. Yeni nesil robotik cerrahi robotik cerrahi sistemin kullanıldığı ameliyatlarda, geleneksel yönteme göre, hastaların sportif faaliyetlerine daha kısa sürede döndükleri kanıtlanmıştır.

Yüksek Doğruluk:

‘’Robotik cerrahinin çok daha doğru ve güvenilir sonuçlar sağladığına şüphe yoktur’’ (Dr. Paul Sasaura,2019). Doktorlar Yeni nesil robotik cerrahi robotik cerrahi ile ameliyatı planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde daha doğru sonuçlar elde ettiklerini, böylece hastalardan aldıkları geri dönüşlerin çok daha iyi olduğunu belirtiyor.

Cerrahi Süreçte Kolaylık:

Yeni nesil robotik cerrahi ameliyat öncesi ekstra hazırlık ve maliyetli BT taraması gerektirmeden, ameliyat esnasında eklem ve kemiklerin hastaya özgü haritalamasını yapar, istenen ameliyat planı kısa süre içersinde yapılır. Yeni nesil robotik cerrahi Robotik Cerrahi Sistemi, hem kısmi hem de total diz artroplastisi için yüksek düzeyde doğruluk ve güven gösterir.
Kısmi diz protezi hasta için daha kolay bir işlem olarak görülse de cerrah için implant konumlandırma sürecinde daha karmaşık bir iş akışına neden olabilmektedir, bu da kısmi diz protezlerinde hasta memnuniyetini azaltacak sonuçlar doğurabilir. Ancak Yeni nesil robotik cerrahi robotik cerrahide bileşenlerin hizalanmasındaki doğruluk sayesinde kısmi diz protezi ameliyatlarında da hem hasta hem doktor için olumlu sonuçlar elde edilir.